Daniel  21 år  
Dinesh  23 år  
Eirin  25 år  
Anita  44 år  
Hans Thorvald  11 år